Tag Archives: finantare

Ce nu se finanteaza

Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare: a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii…

Read more
Back to top